Mlýnský rybník na Smolnickém potoce

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Roman Říčař
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006125
Zahájení projektu: 8. 6. 2018
Ukončení projektu: 29. 7. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnova historického rybníka. Lokalita se nachází v prostoru bývalého rybníka na Smolnickém potoce. Plocha zátopy je v současnosti využívána jako orná půda. Stavba v rozsahu pro žádost o podporu z OPŽP je rozdělena do následujících stavebních objektů: SO 01 -Hráz, SO 02 - Sdružený objekt a SO 04 - Úpravy ve zdrži. Projekt navrhuje vybudování nové hráze, bezpečnostního přelivu, vypouštěcího zařízení a průtočnou vodní nádrž s plochou zátopy při Hn 9 900m2.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 296 422,66 Kč
Národní soukromá částka: 2 197 615,11 Kč
 
Celková částka: 5 494 038,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena