Maršov u Veverské Bítýšky, tůně na p. č. 920/221 a 920/222

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: VERDE VIDA s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002807
Zahájení projektu: 20. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je výstavba kaskády dvou tůní v trati Hankovce v obci Maršov. Plocha nádrží je 761 m2 v břehových hranách. Plocha staveniště zaujímá dvě pozemkové parcely o ploše 2 940 m2. Parcely jsou vedené v katastru nemovitostí jako vodní plocha.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 783 731,20 Kč
Národní soukromá částka: 195 932,80 Kč
 
Celková částka: 979 664,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena