Liniová výsadba dřevin na pozemku č. 58 a 34/22 v k. ú. Osluchov

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Karel Dryák
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002629
Zahájení projektu: 23. 11. 2016
Ukončení projektu: 12. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem je vysadit liniovou výsadbu dřevin. Cílem je obnovit přirozené funkce krajiny tím, že zabráníme erozi půdy a využijeme liniovou výsadbu jako větrolam.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 375 326,14 Kč
Národní soukromá částka: 93 831,54 Kč
 
Celková částka: 469 158,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena