Komplexní řešení zeleně - lokalita mezi bytovými domy blízko ZŠ Dr. M. Tyrše

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Hlučín
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_033/0002758
Zahájení projektu: 16. 2. 2018
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je kácení dřevin, výsadba dřevin a založení trávníků v lokalitě mezi bytovými domy u ZŠ Dr. M. Tyrše. Komplexním řešením zeleně v sídelním prostoru dojde ke zkvalitnění životních podmínek v dané lokalitě a celé obci. Realizací projektu dojde k výsadbě druhově rozmanitější skladby rostlin s větším zastoupením kvetoucích keřů, které přispějí k zvýšení biodiversity prostředí a přilákají motýly a jiný hmyz, nové skupiny listnatých keřů vytvoří úkryty pro drobné živočichy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 876 109,28 Kč
Veřejné zdroje ČR: 584 072,86 Kč
 
Celková částka: 1 460 182,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena