Izolační a ochranná zeleň Lužná

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Lužná
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_060/0006239
Zahájení projektu: 1. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je vytvořit funkční izolační zeleň na východním okraji obce Lužná u vysoce frekventované spojnice Rakovník-Nové Strašecí, silnice č. II/237 a dále prostředníctvím vegetační složky výrazně zlepšit odtokové poměry v území, zejména pro srážkové povrchové vody.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 683 448,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 122 299,10 Kč
 
Celková částka: 2 805 748,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena