Fitness park, Hrotovice

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Hrotovice
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000084
Zahájení projektu: 28. 7. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší úpravu okolí nově navrženého Fitness parku - místa pro venkovní cvičení. Jedná se především o stabilizaci stávající plochy zeleně, která je fragmentem původního zámeckého parku, její doplnění o novou generací stromů a především o doplnění keřového patra s důrazem na kvetoucí rostliny a rostliny s plody sloužícími jako potrava pro živočišné druhy. V rámci projektu budou odstraněny rostliny s invazivním potenciálem (Robinia pseudoacacia). Zároveň bude ozeleněna i část areálu ZŠ.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 478 299,09 Kč
Veřejné zdroje ČR: 318 866,06 Kč
 
Celková částka: 797 165,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena