Optimalizace odděleného sběru odpadu v Chomutově

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Technické služby města Chomutova
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003184
Zahájení projektu: 7. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 17. 3. 2020

Informace o projektu

Projekt se bude zaměřovat na komplexní řešení nakládání s BRO, velkoobjemným odpadem, papírem a plastem. Posílí se stávající stanoviště, pořídí technika nutná pro manipulaci, úpravu odpadu a celé opatření podpoří softwarové řešení, určené pro svozové společnosti. Pro zvýšení efektivity odděleného sběru bude pořízen nakladač, který bude sloužit k nakládce, vykládce, utlačení a jiné manipulaci s takto vyseparovaným odpadem. Štěpkovač bude sloužit k úpravě části BRO na převoz do kompostárny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 669 419,47
Veřejné zdroje ČR: 824 015,21
 
Celková částka: 5 493 435,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena