Oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu ve městě Nymburk

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Nymburk
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000465
Zahájení projektu: 12. 7. 2016
Ukončení projektu: 13. 1. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je rozšíření odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu ve městě Nymburk odvozným způsobem. Tím bude občanů města umožněno vytřiďovat papír, plasty, nápojové kartony a bioodpad, který běžně končí ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládku, přímo v domácnostech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 425 783,57 Kč
Veřejné zdroje ČR: 75 138,28 Kč
 
Celková částka: 500 922,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena