Oddělený sběr odpadu obce Krouna

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Krouna
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003047
Zahájení projektu: 20. 12. 2017
Ukončení projektu: 10. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je rozšíření odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu v obci Krouna. Tím bude občanů obce rozšířena možnost třídit následující druhy odpadů - papír, plasty, sklo a BRKO. K efektivnějšímu sběru BRKO bude pořízen také štěpkovač dřevní hmoty a traktorový nosič kontejnerů (VOK).

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 983 040,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 173 477,70 Kč
 
Celková částka: 1 156 518,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena