Oddělený sběr BRO v Hluboké nad Vltavou

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003698
Zahájení projektu: 26. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se bude zaměřovat na zkvalitnění nakládání se separovanými složkami odpadu ( papír, plast, sklo, BRKO ) díky rozšíření hnízd se docílí zvýšení kapacity zařízení. Dalším a stěžejním záměrem je posílit mobilní svoz kontejnerů, které budou umístěny v lokalitách, kde bude probíhat údržba městské zeleně. Občané budou moct tento systém, také využívat a BRKO do nádob odkládat. Projekt bude realizován na území města Hluboká nad Vltavou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 711 175,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 301 972,20 Kč
 
Celková částka: 2 013 148,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena