Oddělený sběr BRKO ve Veltrusech

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Veltrusy
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003073
Zahájení projektu: 4. 1. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2019

Informace o projektu

Předmětem projektu je rozšíření odděleného sběru BRKO ve městě. Základní koncepce spočívá v pořízení vhodného technického vybavení a manipulační techniky pro zlepšení manipulace s bioodpadem vznikajícím na území města i od samotných občanů. Konkrétně se jedná o nákup 4 ks velkoobjemových kontejnerů (velikosti 3,3m3), kolového nakladače s předním teleskopickým ramenem a štěpkovače.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 800 903,50
Veřejné zdroje ČR: 317 806,50
 
Celková částka: 2 118 710,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena