Obec Hodonice - třídím u paty domu

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Hodonice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003126
Zahájení projektu: 3. 11. 2017
Ukončení projektu: 18. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je pořízení nádob na separaci odpadů přímo v domácnostech. Bude se jednat o popelnice na papír a plast. V každé domácnosti v obci Hodonice bude umístěna jedna popelnice na papír a jedna na plast. Současně budou pořízeny i popelnice na separovaný odpad k bytovým domům. Realizací projektu dojde ke zvýšení separace odpadů přímo v domácnostech.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 425 975,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 75 172,22 Kč
 
Celková částka: 501 148,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena