Navýšení kapacity systému pro nakládání s BRKO

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Michaela Kosová
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003811
Zahájení projektu: 28. 8. 2017
Ukončení projektu: 2. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší navýšení kapacity stávajícího systému pro nakládání s BRKO, jehož vlastníkem a provozovatelem je Ing. Michaela Kosová. V současnosti firma žadatelky disponuje prostředky pro nakládání s dřevním BRKO (svozové vozidlo, štěpkovač, kontejnery) a působí především v obci Veleň a ve Středočeském kraji. V rámci projektu bude pořízena technika (nakladač, kontejnery) nutná k zajištění materiálového využití trávy a listí (BRKO). Dojde tak k navýšení kapacity o 40 t/r. i rozšíření služeb firmy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 202 665,00 Kč
Národní soukromá částka: 212 235,00 Kč
 
Celková částka: 1 414 900,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena