Navýšení kapacity separovaného sběru odpadů v obci Jirny

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Jirny
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007314
Zahájení projektu: 11. 1. 2019
Ukončení projektu: 24. 7. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je navýšení kapacity odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu od občanů obce Jirny. Navýšením kapacity separovaného sběru odpadu budou mít občané obce Jirny možnost ve větší míře třídit papír, plasty, sklo a bioodpad a tím zvýšit celkovou účinnost tříděného sběru komunálních odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 746 590,47 Kč
Veřejné zdroje ČR: 308 221,85 Kč
 
Celková částka: 2 054 812,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena