Nákup komposterů a kontejnerů na textil pro město Klatovy

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Klatovy
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0002968
Zahájení projektu: 30. 8. 2017
Ukončení projektu: 25. 4. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Nákup komposterů a kontejnerů na textil pro obyvatele města Klatovy a správních spádových obcí, s cílem předcházet vzniku odpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 550 272,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 273 577,50 Kč
 
Celková částka: 1 823 850,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena