Komunitní kompostárna Pustá Polom

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Pustá Polom
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/10.08761
Zahájení projektu: 23. 2. 2011
Ukončení projektu: 15. 4. 2011
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu bylo pořízení technického vybavení pro komunitní kompostárnu obce Pustá Polom. V této obecní komunitní kompostárně je zajištěn sběr zbytků ze zeleně a jejich následné zpracování. Celková kapacita komunitní kompostárny je stanovena na 148 tun odpadu ročně.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 185 597,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 209 223,00 Kč
 
Celková částka: 1 394 820,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena