Nákup bionádob pro občany města Příbora

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Technické služby města Příbora
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003124
Zahájení projektu: 31. 5. 2017
Ukončení projektu: 9. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu bude pořízeno 1500 ks kompostejnerů o objemu 240 litrů a evidenční systém. Sběr. nádoby budou rozmístěny u každého rodinného domu v katastru města Příbor. Obyvatelé města do nich budou ukládat biologicky rozložitelný odpad (kat. 200 201) z údržby svých zahrad a bioodpad z kuchyní (zbytky zeleniny, ovoce apod.). Sběrné nádoby budou celoročně pravidelně sváženy. V současné době dochází ke svozu BRO od dubna do října. Realizací tohoto projektu dojde k rozšíření svozu na celý rok.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 472 613,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 259 872,92 Kč
 
Celková částka: 1 732 486,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena