Modernizace systému odděleného sběru odpadů v Jilemnici

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Jilemnice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003371
Zahájení projektu: 14. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení: 29. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je pořízení sběrných nádob na separaci BRO, kovů a plastů, doplňuje sběrná místa na tříděný odpad o chybějící nádoby (včetně jejich popisu), které zajistí potřebnou kapacitu pro sběr těchto tříditelných složek, tři sběrná místa jsou určena také pro rekonstrukci zpevněné plochy pod kontejnery. Pro zajištění materiálového využití bude pořízen štěpkovač, mezi doplňkové aktivity patří vydání informační brožury.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 812 273,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 319 812,99 Kč
 
Celková částka: 2 132 087,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena