Modernizace sběrného dvora odpadů - městys Kolinec

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městys Kolinec
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0002976
Zahájení projektu: 25. 10. 2017
Ukončení projektu: 28. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Zpřesnění evidence odpadů instalací vážního zařízení a navýšení kapacity sběrného dvora nákupem velkoobjemových kontejnerů. Projekt bude realizován na pozemcích č. p. 679 a 681/2 k.ú. Kolinec. Pomístní název "Na Kozláku"

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 698 608,62 Kč
Veřejné zdroje ČR: 123 283,88 Kč
 
Celková částka: 821 892,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena