Modernizace SD Roudná

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: COTTEX Trade s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003952
Zahájení projektu: 8. 3. 2018
Ukončení projektu: 5. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší modernizaci Sběrného dvora pro obec Roudná ve stávajícím areálu, tj. zařízení ke sběru a využívání primárně komunálních odpadů. Umístění sběrného dvora bude na těchto parcelních číslech: St. 1/1, St. 1/3, St 1/10.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 997 024,20 Kč
Národní soukromá částka: 881 827,80 Kč
 
Celková částka: 5 878 852,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena