Městská část Praha 3 kompostuje

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městská část Praha 3
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003351
Zahájení projektu: 11. 9. 2017
Ukončení projektu: 4. 7. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu je snížit podíl biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu a celkově posílit a zkvalitnit nakládání s odpady v MČ Praha 3 prostřednictvím nákupu domácích kompostérů pro občany. V rámci projektu bude řešeno předcházení vzniku odpadu domácím kompostováním.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 016 775,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 179 430,90 Kč
 
Celková částka: 1 196 206,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena