Kompostéry pro občany obce Zdounky

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Zdounky
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0002634
Zahájení projektu: 22. 6. 2017
Ukončení projektu: 8. 11. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení kompostérů pro občany obce Zdounky a pořízení kontejneru na sběr textilu v obci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 539 448,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 95 196,75 Kč
 
Celková částka: 634 645,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena