Kompostéry pro občany města Buštěhrad

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Buštěhrad
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008568
Zahájení projektu: 26. 9. 2018
Ukončení projektu: 25. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je prevence vzniku odpadů prostřednictvím pořízení kompostérů a kontejneru na textil. Veškeré pořízené zařízení bude k dispozici obyvatelům města.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 802 127,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 141 551,85 Kč
 
Celková částka: 943 679,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena