Kompostéry pro občany Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Zájmové sdružení obcí Hrušovansko
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005399
Zahájení projektu: 8. 4. 2018
Ukončení projektu: 4. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení kompostérů pro potřeby občanů Zájmového sdružení obcí Hrušovansko - konkrétně občanů obcí Dyjákovice a Šanov a také dvou kontejnerů na sběr použitého oblečení a textilu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 529 379,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 269 890,50 Kč
 
Celková částka: 1 799 270,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena