Kompostéry Luleč - Nemojany

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Luleč
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003394
Zahájení projektu: 26. 7. 2017
Ukončení projektu: 16. 4. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Plánem projektu je pořízení 400 ks kvalitních 900litrových kompostérů o celkovém objemu 360 000 l občanům z obcí Luleč a Nemojany pro kompostování rostlinných zbytků z jejich zahrad. V současnosti mají po obcích rozmístěny hnědé popelnice a VOK na bioodpad, které sváží Respono, a.s. Používání kompostérů bude předcházet vzniku cca 720 t odpadu/rok a umožní jeho materiálové využití přímo v místě - ve formě kompostu jako přirozeného hnojiva a zajistí také udržitelné hospodaření s odpady v oblasti.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 900 554,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 158 921,40 Kč
 
Celková částka: 1 059 476,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena