Kompostárna Tišice

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Karel Hradec
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000424
Zahájení projektu: 3. 4. 2017
Ukončení projektu: 18. 12. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na pořízení technologie pro kompostárnu, která bude kompostovat BRKO obcí spadajících do spádové oblasti. Kompostárna bude umístěna v k.ú. Kozly u Tišic na pozemcích s p.č. 114/1 a 114/3. Žadatel má podepsané prohlášení od obce Tišice s příslibem dodávek 800 t BRKO. Vznikne nová kompostárna s projektovanou kapacitou 950 t ročně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 199 999,95 Kč
Národní soukromá částka: 917 647,05 Kč
 
Celková částka: 6 117 647,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena