Kompostárna Švihov

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Petr Machovec
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000616
Zahájení projektu: 12. 7. 2016
Ukončení projektu: 31. 10. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V projektu se jedná o vybavení nového zařízení pro nakládání s bioodpady - Kompostárna Švihov. Předmětem projektu bude dodávka vybavení pro kompostárnu, bude se jednat o vybavení manipulátorem a teploměry. Stavba kompostárny proběhne svépomocí investora v roce 2016. Přijímanými bioodpady bude materiál z obcí - BRO, v množství cca 263tun/rok. Předpokládá se malý přídavek hnoje (chlévské mrvy) v množství cca 50tun/rok, z vlastní produkce farmy investora. Celková kapacita zařízení je 313tun/rok.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 629 620,00 Kč
Národní soukromá částka: 287 580,00 Kč
 
Celková částka: 1 917 200,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena