Kompostárna Sedlečko

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Jaroslav Kratochvíl
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000954
Zahájení projektu: 27. 10. 2016
Ukončení projektu: 28. 2. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektem dojde k pořízení techniky, která bude používaná k výstavbě zařízení pro materiálové využití odpadů vybudování Kompostárny - Sedlečko. Kapacita kompostárny bude 400 t se zpracováním komunálního odpadu, jehož podíl bude min. 50%. Kompostování na kompostárně bude probíhat na volno.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 976 300,00 Kč
Národní soukromá částka: 701 700,00 Kč
 
Celková částka: 4 678 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena