Kompostárna Radostín

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Marie Fikarová
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000391
Zahájení projektu: 7. 9. 2016
Ukončení projektu: 24. 5. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na pořízení technologie pro kompostárnu, která bude kompostovat BRKO obcí spadajících do spádové oblasti. Žadatel má podepsané prohlášení od obce Světlá nad Sázavou s příslibem dodávek 155 t BRKO. Vznikne nová kompostárna s projektovanou kapacitou 300 t ročně. Více než 90 % vyrobeného kompostu zpracuje žadatel jako hnojivo na obhospodařované zemědělské půdě. Stavební část bude realizována v k.ú. Radostín u Havlíčkova Brodu na pozemku s p.č. st. 109.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 867 557,95 Kč
Národní soukromá částka: 329 569,05 Kč
 
Celková částka: 2 197 127,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena