Kompostárna Radonice

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Radonice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000509
Zahájení projektu: 5. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Hlavním účelem projektu je vybavení kompostárny - zařízení pro zpracování a nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem v katastru obce Radonice, které leží v Ústeckém kraji. Kompostárna bude sloužit pro sběr a zpracování bioodpadů produkovaných občany obcí Radonice včetně základních sídelních jednotek: Háj, Kadaňský Rohozec, Kojetín, Miřetice u Vintířova, Radechov, Sedlec u Radonic, Vintířov, Vlkaň, Vojnín, Ždov a dále obcí: Vilémov, Mašťov a Veliká Ves.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 818 522,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 850 327,50 Kč
 
Celková částka: 5 668 850,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena