Kompostárna - Lysá nad Labem

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Cavalo Černá v Pošumaví s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000597
Zahájení projektu: 3. 11. 2016
Ukončení projektu: 29. 11. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektem dojde k pořízení techniky, která bude používána k výstavbě zařízení pro materiálové využití odpadů vybudování Kompostárny - Lysá nad Labem. Kapacita kompostárny bude 800 tun se zpracováním komunálního odpadu, jehož podíl bude min. 50 %. Kompostování bude probíhat do vaků.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 006 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 883 500,00 Kč
 
Celková částka: 5 890 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena