Kompostárna Konákov

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Gustav Kotajny
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000397
Zahájení projektu: 10. 10. 2016
Ukončení projektu: 19. 2. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na pořízení technologie pro kompostárnu, která bude kompostovat BRKO obcí spadajících do spádové oblasti. Kompostárna se bude nacházet v k.ú. Koňákov na pozemku s p.č. 192. Žadatel má podepsané prohlášení od obce Český Těšín s příslibem dodávek 250 t BRKO. Vznikne nová kompostárna s projektovanou kapacitou 800 t ročně. Více než 90 % vyrobeného kompostu zpracuje žadatel jako hnojivo na obhospodařované zemědělské půdě.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 974 625,00 Kč
Národní soukromá částka: 877 875,00 Kč
 
Celková částka: 5 852 500,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena