Modernizace technologického parku na zpracování odpadu

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: LB,  spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02420
Zahájení projektu: 26. 10. 2009
Ukončení projektu: 20. 1. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu bylo pořízení nového třídiče pro třídění a recyklaci stavebního odpadu a zařízení pro manipulaci s těžkým stavebním odpadem. Veškerý materiál, se kterým firma pracuje, recykluje. Vzhledem k tomu, že výčet činností firmy je široký, se objem stavebního odpadu zvyšuje a dosavadní zařízení již nestačí. Realizací projektu se tak pokryje zvyšující se kapacita a objem odpadu, který se před dalším jeho využitím musí nejprve roztřídit a upravit.
Celý proces se zrychlí, zefektivní a především navýší kapacitu a možnosti pro manipulaci a recyklaci odpadu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 182 850,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 738 150,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 841 999,00 Kč
 
Celková částka: 6 762 999,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena