KRONEMARK s.r.o. - svoz trídených složek odpadu

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: KRONEMARK s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003181
Zahájení projektu: 2. 7. 2018
Ukončení projektu: 29. 1. 2019

Informace o projektu

V rámci projektu bude pořízeno 43 kusů velkoobjemových kontejnerů, nakladač - vysokozdvižný vozík, který umožní nakládku tříděných odpadů. Projekt se zaměřuje na zlepšení systému odděleného sběru v Středočeském kraji především v okresech Praha - západ, Benešov, Příbram a Beroun. Zajištění využití svezených odpadů bude realizována na oblastních recyklačních linkách. Tedy odpad bude předán k materiálovému využití. Dle našich zkušeností bude odpad z 99 % materiálově využit.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 5 100 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 900 000,00 Kč
 
Celková částka: 6 000 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena