KOMPOSTÉRY PRO SVAZEK OBCÍ MOHYLA MÍRU

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Svazek obcí Mohyla míru
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003372
Zahájení projektu: 18. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem záměru je pořízení kompostérů a štěpkovače do vybraných obcí v ORP Šlapanice. Jedná se o obce Blažovice, Jiříkovice, Ponětovice a Prace s celkovým počtem cca 3417 obyvatel.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 205 261,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 389 163,75 Kč
 
Celková částka: 2 594 425,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena