KOMPOSTÁRNA DAMNÍKOV

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000283
Zahájení projektu: 30. 4. 2017
Ukončení projektu: 20. 11. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je nákup technologického vybavení pro "Kompostárnu Damníkov", kterou provozuje firma Zemědělsko - obchodní družstvo Žichlínek. V rámci projektu bude pořízen kolový traktor, kolový nakladač a zařízení pro mísení a provzdušňování kompostových zakládek. Cílem projektu je zpracování BRO na kvalitní org. hnojivo - kompost, který bude následně registrován jako organické hnojivo dle zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech v platném znění a využívání zejména ke hnojení ZPF.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 096 999,15 Kč
Národní soukromá částka: 722 999,85 Kč
 
Celková částka: 4 819 999,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena