Intenzifikace sběru tříděných odpadu v obci Přehořov

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Přehořov
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003580
Zahájení projektu: 6. 11. 2017
Ukončení projektu: 26. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektový záměr spočívá v pořízení sběrných nádob (velkoobjemových kontejnerů, speciálních i menších kontejnerů zvonového typu 2 500l a 1 500l) na tříděný komunální odpad pro síťové rozmístění v obci Přehořov.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 909 963,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 160 581,75 Kč
 
Celková částka: 1 070 545,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena