Intenzifikace sběru tříděného odpadu ve městě Kadaň

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Technické služby Kadaň, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000447
Zahájení projektu: 4. 8. 2016
Ukončení projektu: 31. 5. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektový záměr spočívá v pořízení a síťovém rozmístění sběrných nádob na separaci tříděných odpadů od občanů města Kadaň. Projekt rozšiřuje a doplňuje stávající systém separace a svozu tříděných komunálních odpadů včetně projektu s názvem Intenzifikace separace a svozu skla ve městě Kadaň a okolí podpořeného z Operačního programu životní prostředí v roce 2013. V rámci realizace projektu se počítá s pořízením velkoobjemových kontejnerů a menších sběrných nádob pro síťové rozmístění.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 356 141,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 62 848,50 Kč
 
Celková částka: 418 990,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena