Intenzifikace sběru bioodpadu v obcích na Mělnicku

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: František Kyllar
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003603
Zahájení projektu: 11. 12. 2017
Ukončení projektu: 28. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektový záměr spočívá v nákupu sběrný nádob na separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu a mechanizace sloužící pro efektivní využití potenciálu těchto sběrných nádob.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 400 450,00 Kč
Národní soukromá částka: 776 550,00 Kč
 
Celková částka: 5 177 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena