Intenzifikace sberu bioodpadu v obci Nespeky

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: BESTAVO s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003588
Zahájení projektu: 3. 11. 2017
Ukončení projektu: 23. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektový záměr spočívá v nákupu sběrný nádob (velkoobjemových kontejnerů) na separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu a mechanizace sloužící pro efektivní využití potenciálu těchto sběrných nádob.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 894 650,00 Kč
Národní soukromá částka: 334 350,00 Kč
 
Celková částka: 2 229 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena