Intenzifikace sběru bioodpadu v Bystřici u Benešova a okolí

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: VOSA-MVS, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003617
Zahájení projektu: 15. 12. 2017
Ukončení projektu: 30. 10. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektový záměr spočívá v nákupu sběrných nádob (pouze velkoobjemové kontejnery) na separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu a mechanizace sloužící pro efektivní využití potenciálu těchto sběrných nádob.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 015 400,00 Kč
Národní soukromá částka: 708 600,00 Kč
 
Celková částka: 4 724 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena