Intenzifikace sběru bioodpadu na Praha-Zličín

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Luděk Sekyra
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003600
Zahájení projektu: 14. 11. 2017
Ukončení projektu: 21. 9. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projektový záměr spočívá v nákupu sběrný nádob (pouze velkoobjemové kontejnery) na separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu a mechanizace sloužící pro efektivní využití potenciálu těchto sběrných nádob. Pořizované vybavení budu mít následující vlastnosti:

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 531 750,00 Kč
Národní soukromá částka: 623 250,00 Kč
 
Celková částka: 4 155 000,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena