Erik Tomek - Třídíme ekologicky

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Erik Tomek
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003459
Zahájení projektu: 4. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Mrákotín zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 481 532,50
Národní soukromá částka: 437 917,50
 
Celková částka: 2 919 450,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena