Dovybavení sběrného dvora s navýšením kapacity v obci Palkovice

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Palkovice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003644
Zahájení projektu: 15. 1. 2018
Ukončení projektu: 20. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší dovybavení sběrného dvora v obci. Sběrný dvůr slouží ke sběru a třídění odpadů vzniklých na území obce a to včetně odpadů nebezpečných. Obec tak nabízí svým občanům kvalitní službu a možnost, jak nakládat s odpady z domácností v souladu se základními zásadami ochrany životního prostředí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 241 762,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 219 134,55 Kč
 
Celková částka: 1 460 897,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena