Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích Mikroregionu Jižní Valašsko

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000429
Zahájení projektu: 23. 8. 2016
Ukončení projektu: 17. 1. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je zvýšení výtěžnosti stávajících druhů separovaných odpadů, konkrétně papíru, plastů a skla v do záměru zapojených obcích Újezd, Valašské Klobouky, Vlachova Lhota, Vlachovice a Vysoké Pole.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 169 024,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 735 710,25 Kč
 
Celková částka: 4 904 735,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena