Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Kosova Hora

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Kosova Hora
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003169
Zahájení projektu: 9. 10. 2017
Ukončení projektu: 19. 4. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je zvýšení výtěžnosti separovaných odpadů a snížení množství směsného komunálního odpadu produkovaného na území obce Kosova Hora.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 571 383,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 100 832,33 Kč
 
Celková částka: 672 216,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena