Doplnení sberu separovaných odpadu v mestysi Vcelákov

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Mestys Vcelákov
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003199
Zahájení projektu: 23. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v městysi Včelákov zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 435 488,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 429 792,00 Kč
 
Celková částka: 2 865 280,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena