Domácí kompostování - obec Čermná nad Orlicí

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Čermná nad Orlicí
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005539
Zahájení projektu: 27. 9. 2018
Ukončení projektu: 17. 4. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem předkládaného projektu je nákup 350 ks kompostérů, 3 ks kontejnerů na textil, štěpkovač a vytvoření místa pro odběr použitého funkčního majetku. Předmět projektu umožní předejít vzniku biologicky rozložitelného odpadu,textilního odpadu a použitého funkčního majetku, který by jinak končil ve směsném komunálním odpadu a následně na skládkách nebo ve spalovnách.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 018 472,39 Kč
Veřejné zdroje ČR: 356 201,01 Kč
 
Celková částka: 2 374 673,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena