Domácí kompostéry pro Svazek obcí mikroregionu Střední Haná

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Svazek obcí mikroregionu střední Haná
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003624
Zahájení projektu: 29. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 4. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci realizace předkládaného projektu, který předkládá Svazek obcí mikroregionu střední Haná, dojde k pořízení vybavení určeného k domácímu kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Obce, zapojené do projektu (obce Ivaň, Křenovice, Lobodice, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov a Záříčí), umístí pořízené kompostéry na pozemcích občanů výše zmíněných obcí. V rámci projektu bude pořízeno celkem 646 domácích kompostérů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 714 124,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 302 492,55 Kč
 
Celková částka: 2 016 617,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena