Dolní Třebonín - sběrný dvůr - dovybavení a stavební úpravy

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Dolní Třebonín
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000695
Zahájení projektu: 10. 2. 2017
Ukončení projektu: 28. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší modernizaci sběrného dvora a jeho dovybavení. Cílem projektu je zmodernizování stávajícího areálu sběrného dvora a zavedením systému, který sníží ukládání BRKO, plastu, papíru, skla, stavebních odpadů, dřevěných odpadů a pneumatik na skládky a tím dojde ke zvýšení recyklace odpadů. Sběrný dvůr se nachází v k.ú. Dolní Třebonín, parc. č. 1524/2.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 925 998,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 339 882,11 Kč
 
Celková částka: 2 265 881,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena